Search

פרוייקט "כיכר העיר" – בהקפאה עד להחלטה חדשה.

פרוייקט "כיכר העיר", גולת הכותרת של תוכניות ראש העיר נחום חופרי לפיתוח העיר, מוקפא בשלב זה. ראש העיר העביר החלטה זו בישיבת הדריקטוריון של החברה הכלכלית של רעננה בעקבות פגישתו עם בכירי משרד הפנים בנושא ההלוואה הבנקאית שהחברה הכלכלית ביקשה ללוות לשם ביצוע הפרוייקט.

בכירי משרד הפנים הודיעו לראש העיר על אישור עקרוני של בקשת ההלוואה אולם צרפו לכך תנאים מגבילים. החשוב שבהם הוא צמצום ניכר של פעולות הפיתוח שהעירייה תוכל לבצע בשנים הראשונות של הפרוייקט. ראש העיר החליט שהוא אינו מקבל את תנאי משרד הפנים ובמקום זאת יחפש פתרונות מימון אחרים במקום הלוואה בנקאית שמצריכה את אישור משרד הפנים. אחת האפשרויות הנבדקות היא פרוייקט מסוג BOT שבו היזם בונה במימונו ולאחר תקופה מסויימת בה הוא מחזיר לעצמו את ההשקעה בתוספת רווח מוסכם מראש, מועברת לעירייה הזכות להשכיר את בנייני המשרדים. אפשרויות אחרות נבדקות במקביל וכרגע הפרוייקט מושהה עד למציאת הפתרון המתאים ביותר.

אריה פרידמן, סגן ראש העיר מפרט: "פרוייקט "כיכר העיר" שאמור לקום בחניון המשביר ברחוב אחוזה שבבעלות העירייה, יכלול שני בנייני משרדים להשכרה ובניין חדש לעיריית רעננה. העירייה תכננה את הפרוייקט כנכס מניב כך שבסוף תהליך תשלום ההלוואה תעמוד לרשות העירייה הכנסה שנתית של 15 מיליון שקל דמי שכירות וזאת בנוסף להכנסות ארנונה עסקית של כ 2 מיליון שקל מדי שנה כבר מהשנה הראשונה לאיכלוס בנייני המשרדים. תוסיפי לזה כאלף מקומות חנייה במרכז העיר במקום ה 250 הקיימים היום, מקלט המוני לשעת חירום וחיסכון ניכר בהוצאות שכירות מבנים שכיום העירייה משלמת בשל חוסר מקום הרי שהשורה התחתונה היא שתוכנית ראש העיר לגבי הפרוייקט היא בגדר חזון שמתכנן את הכנסות העירייה בהיבט של עשר ועשרים שנה קדימה ולא בהיבט של הבחירות הקרובות".

כתבתנו מוסרת כי לאור הקפאת התוכנית עולות שאלות רבות בהקשר של תפקידה ומעמדה של החברה הכלכלית ובעיקר גורלם של 7.5 מיליון השקל שהערייה הלוותה עד כה לחברה עבור יועצים ומתכננים. אם אכן תצא התוכנית לפועל הרי שמדובר בהשקעה בתכנון הפרוייקט ובהכנת המכרז אך אם לא תצא התוכנית לפועל נשאלת השאלה כיצד תחזיר החברה הכלכללית את ההלוואה לעירייה.

לקראת ישיבת מועצת העיר הקרובה החלה האופוזיציה לתקוף את ראש העיר על התנהלותו בנושא עד כה. נציגי האופוזיציה מבקשים להעלות לסדר היום את תהליכי קבלת ההחלטות לביצוע פעולות ולהוצאת כספים לפני שהתקבלה החלטת משרד הפנים לגבי אישור ההלוואה.

 

דילוג לתוכן