המועצה הדתית רעננה פונה לציבור בנושאי פרסום פעילות גמילות חסדים ובנושא תערוכת חפצי קודש שתתקיים בגלריית המועצה הדתית רעננה. המועצה הדתית עם הפנים לתושב!