בית איזי שפירא ועיריית רעננה מקיימים פסטיבל מיוחד שאינו דומה לשום פסטיבל אחר – “כולנו דומים, כולנו מיוחדים”. פסטיבל להגברת מודעות לזכויות אנשים עם מוגבלויות.


“כולנו דומים, כולנו מיוחדים” של בית איזי שפירא בשיתוף עיריית רעננה ייפתח ב- 16 בנובמבר 2017 הוא יום הסבלנות הבינ”ל, יציין במהלכו את היום הבינ”ל לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ויינעל ב- 10 בדצמבר 2017 הוא יום זכויות האדם הבינ”ל.

“כולנו דומים כולנו מיוחדים” מבטא את החזון של בית איזי שפירא המאמין כי לכל אדם עם מוגבלות הזכות לשותפות מלאה בחיי הקהילה. כל אירועי הפסטיבל מונגשים ומותאמים לכל הקהילה.

קישור לכול אירועי הפסטיבל https://events.beitissie.org.il/he/home#!87