Search

פסח ברעננה: הגעלת כלים וביעור חמץ.

שנים גדלנו על כך שכדי לראות את ההכנות לחג, כדי לראות מהי הגעלת כלים יש לנסוע לבני ברק. ובכן – בשנים האחרונות בצורה מסודרת ומאורגנת מתאפשרת הגעלת כלים לציבור ברעננה. המועצה הדתית מקפידה מדי שנה לפרסם את השעות והימים בהם ניתן להגעיל כלים. התורים הארוכים שהשתרכו ליד בנין המועצה הדתית מעידים על הצורך הרב בהכשרת כלים בדרך זו לחג. עברנו במקום בערב החג ונדהמנו מכמות האנשים העומדים בתור- מילדים קטנים הנשלחים על ידי הוריהם להגעלת כלים פשוטים ועד למבוגרים המפרקים את הסירים השונים לצורך ההגעלה.

את ביעור החמץ ברעננה כבר שנים מארגנת העיריה כך שלא יהיו לחמים חצי שרופים פזורים ברחבי העיר. יש לציין כי הפעם הקשיבו תושבי העיר לבקשתם של ראש העיר נחום חופרי וסגנו אריה פרידמן והקפידו להפריד את שקיות הניילון מהחמץ המבוער ובכך למנוע שריפה של פלסטיק וזיהום אוויר. הבעיה שנוצרה בעקבות זאת היא שלא התארגנו נכון מבחינת הצבת מיכלים לשקיות הניילון והן התעופפו לכל עבר. בסופו של דבר לקראת החג העיר כולה היתה נקיה לאחר סילוק מכלי ביעור החמץ. עצה שלנו לאגף חזות העיר לקראת שנה הבאה – להציב ליד כל מוקד חביות ביעור החמץ גם פחים למיחזור הניילון.

דילוג לתוכן