9:00 הרב ד”ר צחי הרשקוביץ יציאת מצרים במשנתו של האדמו”ר הזקן

10:00 פנינה נויבירט מהי חירות? – עיונים בסיפור גאולת מצרים 11:00 לאה מימוני סדנא לעיצוב שאלות – לימוד ורעיונות לליל הסדר

12:10 איילה פרידמן מרים – ממרירות לרוממות

בית כנסת עדת בני ישראל רחוב אברבנאל 7, רעננה

8:50 Pnina Neuwirth What is Freedom? A Study of the Egyptian Redemption

10:00 Rabbi Daniel Beller Making Haste of Things – Hassidic Approaches to Pesach

Time will be given at the end of the lecture to ask Rabbi Beller Halachic questions about Pesach

11:30 Rabbi Avichai Katzin “Ma Nishtanah” – How Can We Involve Our Children in the Seder?

Beit Knesset Adat Bnei Israel, 7 Abarbanel Street, Raanana

Admission: 30 NIS