יו”ר מועצת המתנדבים, חברת מועצת העיר דרורה כהן , לא נחה. עוד לא נשכח מזיכרוננו האירוע בו זכתה רעננה באות הקהילה המתנדבת לשנת 2017 וכעת אירוע גיבוש למשפחות המתנדבים: “פנטסטיש – קפה עוגה וסרט”. יום שני, ה’ תמוז, ה 18.6 ב 17:00, אודיטוריום יד לבנים.