Search

פלסטיק זה לא חמץ!!!

ראש העיר נחום חופרי וסגנו אריה פרידמן יצאו בקריאה לכל המבקשים לקיים את מצוות ביעור חמץ להמנע מגרימת זיהום אוויר ומפגיעה בסביבה. במייל שיצא לראשי כל קהילות בתי הכנסת בעיר ביקשו השניים להפיץ בקרב הציבור בקשה שלא לזרוק שקיות ניילון, אריזות פלסטיק או קרטון לחביות השריפה המיועדות לביעור החמץ כי אם להפריד בין החמץ לחומרים שניתן למחזר אותם.

יש לציין כי סגן ראש העיר אריה פרידמן ניסה ליזום שריפת חמץ אקולוגית שבה יזרק החמץ אל חומר כימי שיאכל אותו ללא שריפה, עשן או זיהום אוויר. פרידמן רתם לרעיון את רבנות העיר שנתנה את בירכתה ההלכתית כמו גם את ראש אגף חזות העיר שניסתה לאתר חומר מסוג זה ללא הצלחה.

וזו לשון הפניה עליה חתומים ראש העיר וסגנו:

"פלסטיק זה לא חמץ!!!

בעת קיום מצוות ביעור החמץ אנו עלולים להכשל בעבירות שבין אדם לחברו ושבין אדם למקום במובן של מקום מגוריו.

בזמן קיום מצוות שריפת חמץ אנו משליכים לחביות השריפה מוצרי חמץ בשקיות פלסטיק וניילון אשר בעת שריפתם גורמים לזיהום אוויר ולנזק אדיר לסביבה. גם אריזות הקרטון העבות גורמות לעשן כבד היוצר זיהום בשטח עירוני.

במצוות ביעור החמץ אנו מחוייבים ב"בל יראה ובל ימצא" אבל שריפת שקיות הניילון גורמת לנזק שהוא גם יראה וגם ימצא…

אנו פונים אליכם בבקשה פשוטה לרכז את כל מוצרי החמץ בשקית נייר – לא בניילונים או שקיות פלסטיק ואף לא באריזות קרטון. את אלה זירקו במרכזי המיחזור הנמצאים בכל פינה בעיר. את מוצרי החמץ ללא אריזתם, זירקו לחביות השריפה לשם קיום המצווה.

אם כולנו ננהג כך נזכה בקיום המצווה גופא ובהידור מצווה של קיימות".

 

דילוג לתוכן