רב העיר, הרב יצחק פרץ, ויו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן, יצאו בקריאה לקהילות העיר להיערך לקראת כול אירוע אפשרי של פיגוע חבלני גם אם יתרחש במהלך השבת. בהודעה המשותפת הנחו את הקהילות גם בהיבט ההלכתי וגם בהיבט הביטחוני.

וזו לשון ההודעה:

“לאור אירועי הימים האחרונים ובהתאם לכללי ההלכה “פיקוח נפש דוחה שבת” אנו מבקשים מקהילות בתי הכנסת בעיר להיערך לתפילות בכלל ובשבת בפרט, על פי ההוראות הבאות שתואמו עם הקב”ט העירוני ואנשי הקשר בשיטור הקהילתי:

• על מתפללים בעלי רישיון לנשיאת נשק אישי בתוקף ובעלי מיומנות בשימוש בנשק, לשאת את כלי הנשק עליהם.

• הציבו בתורנות מתפללים נושאי נשק כמאבטחים מחוץ לבית הכנסת במשך התפילה כולל עד לאחר הקידוש או השיעורים המתקיימים לאחר התפילה.

• חשוב שבבית הכנסת ימצא טלפון נייד לשעת חירום. ניתן להביא אותו לבית הכנסת לפני השבת ולהשתמש בו רק במצב חירום.

• בכל בית כנסת קיים איש קשר לשיטור הקהילתי / מחלקת הביטחון העירוני. במידה ולא קיים בקהילה שלכם – צרו קשר עם השיטור הקהילתי לפי הפרטים המצוינים מטה.

• בדקו כי יציאות החרום בבית הכנסת אינם חסומים וניתנים לשימוש בעת חירום.

• אתרו מבין חברי הקהילה חובשים ומגישי עזרה ראשונה ותדרכו אותם שיהיו מוכנים לכל תרחיש.

• בדקו המצאות ערכות ה”עזרה ראשונה” בבית הכנסת, וודאו שהיא נגישה לחובשים ומכילה את כל הנדרש.

בברכת” ה’ עוז לעמו יתן, ה’ יברך את עמו בשלום”.

הרב יצחק פרץ, רב העיר רעננה

אריה פרידמן, יו”ר המועצה הדתית