Search

פורסם המכרז לביצוע פרויקט 'כיכר העיר'.

עיריית רעננה פרסמה בתחילת השבוע את המכרז לביצוע פרויקט כיכר העיר רעננה, שצפוי להיבנות בשיטת ה- DBOT. במכרז יתמודדו ארבע חברות יזמיות: "שיכון ובינוי סולל בונה", "אפריקה ישראל נכסים", "שפיר" ו"בסט", זאת לאחר שעמדו בקריטריונים של הליך המיון המוקדם לרבות איתנות פיננסית, ניסיון בתכנון והקמת פרויקטים דומים ועוד.

המכרז פורסם באתר האינטרנט העירוני של עיריית רעננה, והועבר למתמודדים במסירה אישית באמצעות החברה העירונית לפיתוח רעננה. בסיום הליך המכרז יבחר מבין ארבעת המתמודדים זכיין אשר יממן, יתכנן, יקים, יתפעל ויתחזק את המתחם למשך תקופת הזיכיון. בתום התקופה, יוחזר הנכס בשלמותו לידי העירייה, למעט בית העירייה שיימסר לעירייה מייד עם סיום הקמתו.

המכרז כולל את השלב הראשון של פרויקט כיכר העיר ובו יבוצעו הכיכר העירונית, בנייני המסחר והמשרדים, בית העירייה, חניון של כ-580 מקומות ומקלט ציבורי גדול.בשלב השני יבוצעו שדרוג בית יד לבנים ובניית אולם מופעים גדול, במקום האולם הקיים כיום וכן תוספת של כ-400 מקומות חנייה תת קרקעית.

האדריכלית ענת אהרוני, מנכ"לית החברה לפיתוח רעננה: "בעריכת המכרז הושקעה עבודה רבה ואינטנסיבית תוך עמידה בלוחות זמנים צפופים. אנו מברכים על פרסום המכרז ועל ההיענות של המציעים, ומאחלים להם הצלחה. החברה שתזכה במכרז תקבל את מלוא שיתוף הפעולה של עיריית רעננה והחברה העירונית לפיתוח רעננה, ותוביל למימוש הפרויקט בצורה מיטבית לרווחתם וטובתם של תושבי העיר".

 

דילוג לתוכן