בתכנית העשירה:

9:00  אפרת הולנדר אסתר ויונה – בין חיפוש למציאה

10:15 טפת הלפרין מגילת אסתר – האם אפשר היה גם אחרת?

11:30 ד”ר חנה הנדלר עמלק וסמליו

בית כנסת עדת בני ישראל – רח’ אברבנאל 7, רעננה

דמי כניסה: 40 ₪

פרטים: 09-742-0077 raanana@matan.org.il; www.matanhasharon.org.ilMatan HaSharon Seminar on

Purim

Monday, February 18, 2013 Beit Knesset Adat Bnei Yisrael, 7 Abarbanel Street, Raanana

9:00 Tanya White “Venahafochu”: How the Purim Story Turns the Divine-Human Relationship ‘Upside Down’

10:15 Dr. Avigail Rock The Haftara of Parshat Zachor: Roots of the Megillah Story

Please bring a Tanach

11:30 Gina Junger Brotherhood and Unity: A Shield Against Amalek

Admission: 40NIS

The seminar is dedicated to the memory of Moshe ben Zeev HaLevi

Information: 09-742-0077; raanana@matan.org.il www.matanhasharon.org.il