נזקי מים עשויים להיות רחבי היקף יותר משנראה תחילה. שמאי רכוש המתמחה בקביעת גובה הפיצוי המגיע במקרים של נזקים כתוצאה מהצפות, חדירת מים ורטיבות חייב לדעת לקחת בחשבון לא רק את הנזקים הדורשים טיפול מיידי אלא גם כאלה העלולים להתגלות במשך הזמן כמו גם פגיעה בערך הרכוש. בדרך כלל עצם העובדה שהתרחש מאורע של נזקי מים גורמת לירידה בערך הרכוש, כל זאת משום שהמחיר שניתן להשיג במכירה פוחת. בפסקאות הבאות נפרט את הסיבות לירידת ערך רכוש שניזוק מרטיבות וכיצד יש לפעול כדי להבטיח שנזכה לפיצוי הכולל גם הפסד זה.

נזקים מידיים, לטווח קצר ולטווח ארוך
כאשר מים חודרים, בדרך כזו או אחרת, אל אזור אליו אינם אמורים להגיע הם עשויים לגרום שלל נזקים. כך במקרה של הצפה פריטי רכוש מיטלטלין (ריהוט, מכשירי חשמל, שטיחים וכד’) יספגו מים באופן שלא יאפשר שיקומם ויהיה צורך להחליפם, קירות גבס שנרטבים מחייבים החלפתם, חדירת מים לרכיבים במערכת החשמל עלולה להרוס אותם וכד’. נזקים מעין אלה מצריכים טיפול מיידי הכולל החלפת מה שאינו בר תיקון וייבוש יסודי ושיקום של כל מה שניתן להציל. אולם פעמים רבות ישנם נזקי רטיבות המתגלים רק ברבות הזמן, כך למשל התפתחות מרבצי עובש באזורים שלא ניתן לייבש לחלוטין, תקלות במערכת החשמל כתוצאה מקורוזיה מואצת, קילופי צבע כתוצאה ממים שחלחלו אל תוך חלל הקיר ועוד.
בבואו לערוך דוח ולקבוע אומדן היקף הנזק על שמאי הרכוש לקחת בחשבון את כל ראשי הנזק, בין אם מדובר בנזק שיטופל מיד או כזה שההתמודדות עימו תתרחש בשלב מאוחר יותר. יש לזכור כי פגיעה בערך הרכוש נובעת גם מחשש של קונים מתוצאות ארוכות טווח של נזקי הרטיבות.

תמונה באדיבות: pixabay

חשש מהישנות הנסיבות אשר הובילו לגרימת נזקי מים
לעיתים גם אם הרכוש טופל כך שלא נותר כל זכר לנזקי הרטיבות די בעובדה שנזק זה התרחש כדי לפגוע בערך הרכוש. כך למשל במקרים של הצפה בשנה בה ירדו גשמים רבים במיוחד בפרק זמן קצר, אם לא ניתן יהיה להוכיח שמאז בוצעו עבודות לשיפור ניכר בתשתית הניקוז תמיד יוותר חשש להתרחשות הצפה נוספת מתישהו בעתיד עת יחזור דפוס מזג אוויר כזה על עצמו. באופן דומה, דירה שניזוקה מהצפה שהתרחשה כתוצאה מפיצוץ בצינור עלולה לאבד מערכה בשל החשש שהתקלה מצביעה על כך שמצב הצנרת בבניין ירוד ויש סיכוי גבוה להצפות דומות גם בעתיד.

בעת תביעה בגין נזקי רטיבות יש להקפיד שגובה הפיצוי יכלול את הסכום הנדרש להתמודדות עם מה שמחייב טיפול מיידי, הוצאות שוודאי נידרש להם בעתיד וכן פיצוי על פגיעה בערך הרכוש. רק שמאי נזקים מטעמכם ידע לערוך חוות דעת המתארת את מכלול הדברים כך שסכום הפיצוי המתקבל אכן יציב אתכם, מבחינה כלכלית, בעמדה בה הייתם ללא התרחש הנזק.