שנה שביעית ברציפות: עיריית רעננה זכתה בחמישה כוכבי יופי מטעם פיקוד העורף והמועצה לארץ ישראל יפה תעודת ההוקרה הוענקה לרעננה הודות לרמת מוכנותה הגבוהה לחירום בתחום אחזקת מקלטים ציבוריים.


חמישה כוכבי יופי לרעננה! עיריית רעננה זכתה, זו השנה השביעית ברציפות, בפרס פיקוד העורף והמועצה לארץ ישראל יפה, על רמת מוכנותה הגבוהה לשעת חרום, בתחרות הנערכת מדי שנה לבחינת איכות ומוכנות המקלטים הציבוריים של הרשויות המקומיות ברחבי הארץ.

התעודה הוענקה לעירייה לאחר שהפגינה מצוינות בהיבטים השונים שנבחנו על ידי מארגני ובקרי התחרות, מטעם פיקוד העורף והמועצה לישראל יפה, והוכיחה מוכנות גבוהה להתמודדות עם תרחישי חירום, ומערך מיגון לקליטת תושבי העיר, תוך עשייה יומיומית לשמירה על שלומם וביטחונם תושבי העיר.

כוכבי היופי הוענקו לעיר הודות לרמת המוכנות בתחום אחזקת מקלטים ציבוריים בהיבטי המיגון, הנגישות והאסתטיקה של המקלטים במטרה לשרת את תושבי העיר בשעת מלחמה.