לקראת עשרה בטבת, יום הקדיש הכללי ערב עם הסופרת דבורה כ״ץ, לרגל צאת ספרה ״שהילדה תדע״. עם הסופרת מירה מגן ואיש התקשורת דוד אלכסנדר. מוצאי שבת פרשת ויגש, ז’ טבת, ה 15/12, בשעה 20:30 באשכול פיס, החי”ל 46 רעננה.