Search

ערב עיון לזכרו של רס"ן בנימין קצין.

כמידי שנה נערך למחרת יום הכיפורים בבית הכנסת "היכל בנימין" ערב עיון לזכרו של רס"ן בנימין קצין, קצין האג"ם של חטיבת ברק שנפל בחזית רמת הגולן ביום השני של מלחמת יום הכיפורים. בערב נשאו דברים האלוף בני גנץ, סגן הרמטכ"ל שסקר את הסכנות הבטחוניות העומדות בפני מדינת ישראל, וטען כי אחת הנקודות המרכזיות היא הלכידות החברתית של החברה הישראלית.

ד"ר אביעד הכהן, דיקן מכללת שערי משפט סקר בהרחבה את היחס שבין מוסר ומלחמה על פי המשפט בינלאומי ועל פי מקורות ההלכה. בכל מקרה, הוא הדגיש, אין לשכוח את האדם שבחייל.

הרב אביחי קצין, אחיינו של בני, שיתף את הציבור ברקע שבו גדל בני ואת מסירות הנפש של הוריו אהרן ומרים ובניית המרכז הקהילתי ובית הכנסת ותחזוקתו. אהרן, אביו של בני, זכה לשמוע את הבשורה על אישור בניית המרכז ולמחרת נפטר מהתקף לב.

את הערב הנחה האלוף במיל. יעקב עמידרור ממתפללי בית הכנסת "היכל בנימין" שסיפר חוויות מהיכרותו עם בני הי"ד. בערב השתתפות מאות בני אדם שבאו לכבד את זכרו של בני וחבריו שלחמו במסירות נפש בקרב להגנת רמת הגולן ומדינת ישראל. יהי זכרו ברוך.

 

דילוג לתוכן