בבית הספר אמי”ת נעם בכפר בתיה ברעננה, קיבלו עליהם ערב יום הכיפורים, כמערך חינוכי שנתי את נושא אהבת החסד והעזרה לזולת.

כדוגמא מעמידים בבית הספר את דמותו של רב האסירים, הרב אריה לוין, שנהפך לסמל ומופת של חסד.
על מנת לחזק את הרעיון ולקדמו, התארח בימים אלו בבית הספר הרב בנג’י (בנימין) לוין, נכדו של הרב אריה לוין, לספר על רוח סבו שהצליח לחבר בין קצוות ולהתחבר ליהודים מכל קצות הקשת והחברה, רק בכח אהבת ישראל הגדולה שהפיץ.

הרב בנג’י לוין, ממקימי ומנהלי תנועת “גשר” לחיבור ואחווה בין חלקי העם, סיפר לקהל ההורים והמורים אודות אהבת ישראל וחינוך מתוך אהבה ושמחה- ברוח סבו , איש החסד ואוהב הבריות הידוע גם כרב אסירי המחתרות והמצורעים, בירושלים ערב קום המדינה.

רויטל פישר, מנהלת בית הספר :” דבריו של הרב לוין אודות חינוך מתוך אהבה וענוה עולים בקנה אחד עם משנתינו החינוכית ושאיפתנו להגיע לכל תלמיד במקום בו הוא נמצא. אנו מאמינים כי חינוך מתוך אהבה וסבלנות יישא פירות מתוקים” דמותו של רבי אריה היא נר לרגלינו וסמל לתלמידינו להתחזקות לקראת הימים הנוראים.