ערב מרתק של ספרות ואקטואליה התקיים לאחרונה בהפקת המחלקה להשכלת מבוגרים ובשיתוף עמותת “אעלה בתמר”. במוקד הספרותי עמד ספרה החדש של הסופרת לאה ברק “ברגע האחרון” ובמוקד החדשותי – סערת פרשת ילדי תימן, בה עוסק הספר.


האולם המלא בבית “יד לבנים”, העיד על ההתעניינות הרבה שעורר הרומן “ברגע האחרון”. זה הרומן השלישי של לאה ברק. קדמו לו “אחרי שהאורחים הלכו” ו”בעד החלון”, וכן סיפורים קצרים שפורסמו במוספים ספרותיים.  יחודו של רומן זה, בהיותו היחידי העוסק בפרשת ילדי תימן, בלי קשר עדתי של המחברת הטוענת שהפרשה מפילה מחיצות עדתיות.

במסגרת ההשקה התקיים רב-שיח מרתק בו השתתפו: יגאל יוסף, ראש עירית ראש העין לשעבר. דר’ יהודה עמיר, מומחה לשירת שלום שבזי, והסופרת לאה ברק.  יגאל יוסף ספר על כאבו האישי הקשור בהיעלמותה של אחותו התינוקת, וכן על פעילותו בנושא בועדת שלגי. דר’ יהודה עמיר התמקד בייחודה  של שירת ר’ שלום שבזי כפי שהיא מובעת ברומן. לאה ברק הדגישה את השוני בין הספרות העברית החדשה שהתפתחה עם המשבר האמוני בהשפעת תנועת ההשכלה, לבין שירת שלום שבזי המבטאת אמונה ואהבה.