Search
ערב הוקרה לרב אישון

ערב הוקרה לרב שלמה אישון

לרגל ציון שלושים שנות כהונה כרב קהילה וכחצי יובל כרב מזרח העיר מקיימים קהילת משכן מיכאל ערב הוקרה לכבודו של הרב שלמה אישון. הציבור מוזמן!


קהילת משכן מיכאל בשיתוף המועצה הדתית רעננה מזמינים את הציבור לערב הוקרה לרב שלמה אישון לציון 30 שנות כהונה כרב קהילה וכחצי יובל כרב שכונת מזרח העיר רעננה.

האירוע יתקיים במעמד ובהשתתפות הרב הראשי לשעבר הרב ישראל מאיר לאו, רב העיר הרב יצחק פרץ, ראש העיר רעננה חיים ברוידא, רב הקהילה הרב אביחי קצין ויו"ר המועצה הדתית רעננה אריה פרידמן.

יום ראשון כ"א אלול, ה 29.8.21 בשעה 19:30 באולם בית מתן, רח' הפלמ"ח 4, רעננה

האירוע יתקיים כפוף ובהתאם להוראות משרד הבריאות שיהיו בתוקף בתאריך האירוע.

דילוג לתוכן