Search

עצרת תפילה המונית בעקבות אסון הכרמל והבצורת הקשה.

במוצאי שבת האחרונה נהרו לבית הכנסת הגדול מאות מתפללים מכל קהילות העיר שגדשו את ספסלי בית הכנסת לעצרת תפילה המונית בשל האסון הכבד בכרמל ועצירת הגשמים. הציבור נענה לקריאת רבני העיר ובראשם הרב פרץ.

את עצרת התפילה פתח הרב פרץ בדברים מעומק ליבו, וכאב את השעה הקשה שבה עם ישראל נמצא בה כעת. על האחריות שכל אחד ואחד מאיתנו נושא כאשר מגיעות מכות כה קשות כמו הבצורת הקשה ואסון הכרמל. "זוהי שעה של חשבון נפש. על כל אחד מאיתנו מוטלת אחריות לראות כיצד הוא יכול ליהיות לבן אדם יותר טוב, לחבר יותר טוב, להרבות באהבת עם ישראל ולהמעיט בלשון הרע כדי שהמכות הקשות ייפסקו".

העצרת אורגנה במהירות בצהרי יום שישי. הרב פרץ אמר שחשב כי רק עשרות בודדים יגיעו לבית הכנסת במוצאי השבת אך הופתע לראות כי בית הכנסת היה מלא מפה לפה. בנקודה זו הודה לרבנים, לגבאי הקהילות ולסגן ראש העיר אריה פרידמן שהקים מערך הפצת מידע בקרב הציבור הדתי על כך שההודעה על העצרת שיצאה מספר שעות לפני השבת אכן הגיעה לקהילות העיר דבר שאיפשר במוצאי שבת עצרת תפילה ברוב עם. יש לציין כי קהל הנוכחים כלל נציגים מכמעט כל בתי הכנסת ברעננה.

לאחר דבריו המרגשים של הרב עלה לבימה החזן משה בן אהרון ואמר בקול את פרקי התהילים כשהקהל הגדול חוזר אחריו פסוק אחר פסוק ובסוף פרקי התהילים אף מקבל עליו עול מלכות שמים.

אין ספק כי תושבי העיר חיכו לעצרת מעין זו, שהרי בימים האחרונים כל אחד ואחד מאיתנו התהלך בתחושה נוראית בשל האסון הנורא שגבה את חייהם של עשרות קורבנות וכילה 50 אלף דונם של ארצינו היפה ובשל הבצורת הקשה. הקריאה להתכנס יחד ולשאת תפילה לבורא עולם נפלה על אוזניים קשובות ומימשה את התחושות הפנימיות של תושבים רבים בעיר.

 

דילוג לתוכן