יום עיון במת”ן השרון לקראת חנוכה. אפרת שוורץ, הרב חיים וידר, יפית קליימר, סמדר ארבץ, רוחלה סימינובסקי, אילה פרידמן.. יום שני כ”ה כסלו, 3.12 בבית מת”ן השרון.