Search

על הכוונת של מרצ: קפטריה בשבת בבריכה העירונית.

לאחר סערת התחבורה הציבורית בשבת, הפיאסקו של מצעד הגאווה שלא צעד וסאגת ממלא המקום ה"חרדי-קיצוני", איתרה סיעת מרצ נקודה נוספת אותה היא יכולה להפוך למקור סכסוך בין דתיים לחילונים – הקפטריה בבריכה העירונית.

חבר מועצת העיר צבי נדב שלח השבוע מכתב לראש העיר נחום חופרי בטענה כי זכיין המסעדה בבריכה העירונית אינו פותח את הקפטריה בשבת וזאת, לטענת נדב, בניגוד לתנאי המכרז המחייב אותו לפתוח את הקפטריה בשעות הפעילות של הבריכה. גם בשבת. נדב וסיעת מרצ החליטו לצאת בקמפיין בנושא ולמעשה ולכפות על זכיין הקפיטריה, המבקש שלא לחלל את השבת, לפתוח אותה גם בשבת.

בקשנו את תגובתו של אריה פרידמן חבר מועצת העיר מטעם הרשימה הדתית: "בתחילת הקדנציה נודע לי שבמכרז לניהול הקפטריה במתחם הבריכה העירונית נכללל סעיף שכופה על הזכיין לפתוח את הקפטריה בשבתות וחגים. קיימתי שיחות קשות מאוד עם הנהגת העירייה והמחלקה המשפטית בטענה שזו אפליה בלתי חוקית על רקע אמונה דתית. המכרז כפי שיצא לא איפשר ליזמים דתיים לתת הצעות, לא מאפשר לבאי הבריכה מקרב הציבור הדתי להנות משרותי הקפטריה מאחר ולא תקבל תעודת כשרות בשל היותה פתוחה בשבת ובנוסף גם מבקשי עבודה מקרב הציבור הדתי לא יוכלו לעבוד שם בשל הצורך במשמרות שבת. במקום זאת הצעתי פתרון פרקטי שבשבתות יפעל קיוסק שיתן פתרון לבאי הבריכה אבל הקפיטריה תפעל רק בימות השבוע".

פרידמן הסביר כי במקביל ללחצים שהוא הפעיל פנה לעירייה הזוכה במכרז וביקש שלא להפעיל את הקפטריה בשבת למרות הדרישה במכרז ואכן במשך זמן רב הקפטריה לא עבדה בשבת למרות לחצי מרצ.

"כעת משפרשו משורות הקואליציה מבקשים הפירומנים של מרצ להצית עוד סלע מחלוקת בין חילונים לדתיים ברעננה. הם אינם מסוגלים להכיל פתרונות שמתאימים לכלל הציבור כפי שאנו מציעים אלא דורשים שכל העולם יתנהג כפי שהם רוצים. הם מדברים גבוהה גבוהה על קבלת השונה ועל פלורליזם אבל בפועל – אם אתה לא מהשבט הלבן, אתה לא קיים".

 

דילוג לתוכן