Search

עליה חדה במספר התושבים המתנדבים למשטרת רעננה

בשנה הנוכחית מופעלים 320 מתנדבים לעומת 190 מתנדבים שהופעלו בשנת 2009.

מחלקת הביטחון בעיריית רעננה ומשטרת רעננה פועלות לאורך כל השנה למען שמירה על ביטחון התושבים ומשקיעות מאמצים רבים לגיוס מתנדבים לצורך תגבור נקודות השיטור הקהילתיות הפזורות ברחבי העיר, בינהם יחידות הפע"ר (מניעת פשיעת רחוב), יחידת האופניים, המשמר האזרחי ויחידת התנועה.

ראש העיר, נחום חופרי: "תרומתם של המתנדבים, המשקיעים מזמנם החופשי למען הקהילה ובטחונה, בתגבור יחידות המשטרה, הינה רבה וראויה לשבח. אני מעודד תושבים נוספים להתגייס ליחידות ההתנדבות למען קהילה בטוחה".

תושבים אשר מעוניינים להתנדב מוזמנים לפנות למשרדי המשמר האזרחי בנקודת משטרת רעננה בטלפונים: 09-7691202-3

 

דילוג לתוכן