מחלקת הקיימות בעיריית רעננה פיתחה ערכת משחקי קופסא, פרי יוזמתה, הכוללת שלושה משחקי קופסא לילדי הגן והכיתות הצעירות בבתי הספר היסודיים בנושא הטמעת אורח חיים מקיים בתחום הפרדת הפסולת.

קופסת המשחקים ‘זוכרים להפריד וזוכים תמיד – מפרידים ומשחקים עם צחי’ פותחה ועוצבה בהתבסס על דמותו המאוירת של צחי, המובילה את הקמפיין להפרדת פסולת ברעננה. המשחקים פותחו בשיתוף היחידה האזורית לאיכות הסביבה ובסיוע כספי של המשרד להגנת הסביבה ונועדו להעניק לילדים חוויית משחק, אשר תהווה נדבך נוסף בחינוך הסביבתי המוענק בכל גני הילדים ובתי הספר ברעננה.

כל קופסא כוללת שלושה משחקים מקוריים המבוססים על משחקים מוכרים שילדים אוהבים: משחק לוח ‘אפס פסולת’ שמטרתו ללמד את הילדים לרוקן פסולת לפחים יעודים כאשר הזוכה במקום הראשון הוא השחקן שרוקן את כל הפסולת לפי המיון המתאים.

משחק נוסף הינו משחק הזיכרון שכולל תמונות של מוצרים וחומרים המיועדים לאשפה וכן משחק רביעיות הכולל רביעיות של מחזור פסולת אלקטרונית, פסולת לפח יבש, פסולת לפח רטוב ועוד. אל כל קופסא מצורפת חוברת הדרכה והסבר על המשחקים ורעיונות למשחקים נוספים. בימים אלה החלה העירייה בחלוקת מאות קופסאות משחק לבתי הספר היסודיים, לגני הילדים (יול”א) ולרכזי הצהרוניות בבתי הספר.

הגב’ בתיה אלפסי ברקו, מנהלת מחלקת הקיימות בעיריית רעננה: ” העיר רעננה היא המובילות בישראל בתחום הקיימות וחלוצת הערים המפרידות פסולת. כל משקי הבית ברעננה כבר מפרידים פסולת ובימים אלה מתווסף גם אזור התעשייה בעיר למהלך ההפרדה.

הניסיון בעולם ובארץ מלמד, כי הילדים מהווים את סוכני השינוי החשובים במשפחה, בבית ובסביבה הקרובה אליהם והם הדור הבא שיוביל את המהפכה של השינוי הסביבתי הנדרש בתחום הקיימות בכלל והפרדת הפסולת בפרט”.