Search

עיריית רעננה סיימה את 2011 בעודף תקציבי של כ- 1.8 מיליון ₪

מנתוני הדו"חות הכספיים המבוקרים ע"י משרד הפנים לשנת 2011 עולה כי עיריית רעננה סיימה את 2011 בעודף תקציבי של כ- 1.8 מיליון ₪ ואילו העודף התקציבי המצטבר שלה עומד על כ- 2 מיליון ₪. במקביל לכך, נרשמה גם ירידה של 25% בשיעור ההתחייבויות הכספיות מההכנסה השוטפת. בשנת 2011 עמד תקציב העירייה שבוצע בפועל ע"ס של 572 מיליון ₪. למעלה משליש מהתקציב (כ- 208 מיליון ₪ ) הופנה לחינוך: דירוג D&B (דן אנד בראדסטריט), שפורסם באחרונה מצא כי רעננה מובילה מבין הערים המשגשגות בישראל בהשקעה בחינוך – עם השקעה של כ- 10,000 ₪ בכל ילד עד גיל 18.

מהדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2011 עולה גם שאחוז גביית התשלומים מקרב תושבי העיר עומד על 95% ואחוז הגבייה מפיגורים עלה באופן משמעותי – מ- 39% ב- 2010 ל- 52% ב- 2011.

כזכור, בראשית 2012 קיבלה עיריית רעננה, בפעם השנייה ברציפות, את דירוג האשראי הגבוה ביותר האפשרי AAA יציב (Stable), מטעם חברת דירוג האשראי המובילה בארץ ובעולם S&P ( (Standard & Poor's, המיוצגת בארץ ע"י חברת 'מעלות'. הדירוג הגבוה מעיד על יציבותה הפיננסית של העירייה ועל התנהלות כלכלית נכונה.

לדברי ראש העיר רעננה, נחום חופרי: "הנתונים הכספיים מהווים עדות נאמנה לכך שרעננה מנוהלת באופן אחראי ויעיל ביותר, תוך הפגנת ביצועים תקציביים טובים, ובמקביל אנו ממשיכים במתן שירות איכותי ברמה הגבוהה ביותר לתושבי העיר. אני מודה להנהלת העיר, למנכ"ל, לגזבר העירייה, ולאגפי המנהל הכספי על התוצאות הטובות והמרשימות."

 

 

דילוג לתוכן