Search

עיריית רעננה נערכת לקראת חורף בטוח

החורף בפתח, ועיריית רעננה נערכת עם שורת צעדים להבטחת חורף בטוח לעיר ותושביה. בימים אלו מבצעת העירייה סקירה כללית לבטיחות מתקניה בכל רחבי העיר ועורכת בדיקות מקיפות של עמודי חשמל ותאורה, רמזורים, עצים הזקוקים לגיזום מאסיבי, תקינות הגגות, המרזבים ומתקני הספורט. כמו כן מתבצעת בדיקה של בטיחות מוסדות החינוך והנחיית העובדים לכללי בטיחות בחורף.

בתנאי מזג אוויר חריגים יפעילו מחלקות העירייה צוותי חירום המצויים בכוננות 24 שעות ביממה. כמו כן, כבכל ימות השנה, יהיו זמינים המוקד העירוני וסיירת הביטחון לכל אירוע חריג המתרחש בעיר, לשירות התושבים בחיוג ישיר למספר 107. המוקד יהווה ערוץ דיווח ישיר לתושבים על כל מפגע על מנת שיטופל במהירות וכן יעדכן אודות מקרים של הפסקות חשמל ברחובות השונים. האגף לשירותים חברתיים בעירייה נערך בכוננות 24 שעות ביממה לטיפול בכל אירוע, ואנשיו נמצאים בקשר רציף עם קשישי העיר למתן ציוד לחורף ודאגה לרווחתם.

במקביל קוראת העירייה לתושבים לגלות ערנות ולהכין בתיהם לחורף למניעת תאונות ולשמירה על בטיחותם במקרה של מזג אויר סוער. בין היתר נקראים התושבים לוודא ניקיון מרזבים בפתחי הניקוז במרפסות ובגגות הבתים; לקבע חפצים ואביזרים העלולים לעוף ברוחות עזות כגון סככות, ריהוט גן ועציצים; לגזום ענפים ועצים בגינות הפרטיות בעיקר אלו המצויים בקרבת כבלי חשמל; בדיקת מפסקי פחת וציוד חשמלי, הכנת תאורת חירום ועוד.

 

דילוג לתוכן