Search

עיריית רעננה נערכת ליישום שלב ב' בפרויקט ההפרדה במקור.

העירייה מסכמת את השלב הראשון של פרויקט ההפרדה במקור ברעננה כהצלחה ונערכת בימים אלה לקראת יישומו של השלב השני בקרב כ-6,000 בתי אב נוספים ברעננה.

בשנה החולפת החלה רעננה במהלך חדשני וחלוצי מסוגו בארץ של פרויקט הפרדת פסולת במקור בבתי התושבים. המהלך זוכה לתמיכה ולמימון של המשרד להגנת הסביבה, אשר לקח על עצמו להוביל את מהפכת הפסולת בישראל, במטרה להפחית את כמות האשפה המועברת כיום להטמנה וגורמת לזיהום סביבתי מצטבר.

השלב הראשון (פיילוט) הקיף כ-3,000 בתי אב ועסקים במרכז העיר וכלל בנייני מגורים, בתים פרטיים ועסקים. שלב א' לווה באופן צמוד על ידי נציגים ומדריכים מומחים, אשר ביצעו הדרכות בנושא הפרדת האשפה ומעקב שוטף בקרב המשתתפים.

בתחילת 2012 צפוי, כאמור, יישום השלב השני שיכלול 6,000 בתי אב נוספים ואחריו, במהלך השנה, יתווספו עוד כ-6,000 בתי אב. העירייה צופה שעד סוף 2012 יפרידו פסולת ברעננה כמעט כל בתי האב בעיר.

שלב א' הסתיים בהצלחה, כאשר עיריית רעננה ממשיכה ללוות בתהליכי בקרה את התושבים שמצידם ממשיכים ביישום ההפרדה.

מסקר עמדות שנערך בקרב קרוב ל-400 בתי אב ובתי עסק המהווים מדגם מייצג של בתי האב והעסקים שהשתתפו בפיילוט, עולה כי קרוב ל-90% מהנשאלים ענו כי הם מפרידים את האשפה הרטובה וכ-75% השיבו כי הם משתמשים בפח החום הביתי שקיבלו לאיסוף האשפה הרטובה.

זאת ועוד: 40% מהנשאלים השיבו כי בעקבות המהלך, הם מקפידים יותר למחזר אשפה ואילו מרבית הנשאלים – 60% – הודו כי המהלך בו החלה העירייה, הגביר עוד יותר את המודעות שלהם לנושאי איכות הסביבה.

מהסקר עולה עוד כי מעל 80% מהנשאלים סבורים, כי חשוב שהעירייה תפעל בנושאים סביבתיים

לדברי ראש העיר רעננה, נחום חופרי: "רעננה לקחה על עצמה שליחות לאומית ואני גאה בעובדי העירייה בראשותם של המנכ"ל, אבי לאופר, סמנכ"לית למנהל ולקיימות, פרי נתיב, ומנהלת מחלקת הקיימות, בתיה אלפסי, שמגשימים את החזון הירוק, ובזכותם אנו העיר המובילה בארץ כיום בעשייה הסביבתית".

כתבנו מוסיף כי בתקופת השלב הראשון התקבלו תלונות רבות שאמנם טופלו במיידית אך אילצו את העירייה לשנות את תוכניותיה לאיסוף אשפה של יומיים בשבוע ולהמשיך לפנות שלוש פעמים בשבוע וזאת בשל בעיות בטיפול באשפה הרטובה. דבר זה ביטל חסכון משמעותי שהעירייה ביקשה לבצע בתקציב פינוי האשפה.

 

דילוג לתוכן