Search

עיריית רעננה מתגברת את סיירות הביטחון בחופשת הקיץ.

עיריית רעננה מרחיבה את פעילות סיירות הביטחון והפקחים, בכל מוקדי הבילוי ובגינות הציבוריות בעיר במהלך חודשי הקיץ , בכל שעות היממה.

הרחבת הפעילות בחודשי החופש הגדול באה במטרה לשמור על ביטחון בני הנוער, ביטחון התושבים, מניעת מטרדי רעש ומניעת השחתת רכוש ציבורי.

העירייה מעמידה את מוקד 107 לטובת בני הנוער והאזרחים הבוגרים, ליידע ולהתריע על כל מפגע ובעיה.

 

דילוג לתוכן