Search

עיריית רעננה מרעננת את נהלי הבטיחות לקיץ לילדים!

עם סיום מחזורי הקייטנות הראשונים של החופש הגדול ופרויקט "בית הספר של החופש הגדול", מרעננת עיריית רעננה את הנחיות הבטיחות לקיץ לילדי העיר – בשיתוף ארגון "בטרם – בעיר רעננה".

בדף הנחיות והמלצות ייעודי המועלה באתר העירוני ובאתר החינוך, מרעננת העירייה את דגשי הבטיחות בתחומים שונים, ומציינת גורמי סיכון שונים המועדים להוות מוקד פגיעה לילדים בחופשת הקיץ.

בין היתר כוללות ההמלצות הנחיות להתנהגות נכונה בשמש, בטבע, קידום בטיחות במים (בים ובבריכה), זהירות בדרכים ורכיבה נכונה על אופניים, הישמרות מנפילה מגובה, הישמרות מסכנות בבית, התנהלות נכונה ברכב ועוד .

במקביל, ולשם הטמעת הנושא באופן מיטבי, העבירה העירייה מסרים אלו גם באופן ישיר להורים באמצעות מייל אישי ממנהל החינוך בעירייה.

הנחיות הבטיחות מופיעות באתר העירוני בכתובת: https://www.raanana.muni.il/Lists/Articles/DispForm.aspx?ID=1022

דילוג לתוכן