Search

עיריית רעננה מחדשת את גביית אגרת השמירה.

מנתוני משטרת ישראל עולה שרעננה היא מהערים הבטוחות בישראל, כאשר במחצית הראשונה של 2011 חלה ירידה של 30% במספר עבירות פשיעת הרחוב, לעומת התקופה המקבילה

בהתאם להוראת שעה שאישרה הכנסת מיום 29.12.2011, תיגבה עיריית רעננה אגרת שמירה, על פי חוק העזר העירוני, החל מה-1 בינואר 2012, וזאת במטרה להמשיך ולהעניק את רמת שירותי השמירה והאבטחה העירוניים הנהוגים ברעננה. בחשבון החדש הראשון שיישלח בקרוב אל בתי התושבים, ייכללו חיובי אגרת השמירה לתקופה של 4 חודשים – 30.4.12-1.1.12. החיוב החודשי לנכס הינו 65.69 ₪.

כספי אגרת השמירה מושקעים בהפעלת סיירת הביטחון העירונית, שהינה חלק ממערך הביטחון, בטיחות ושעת החירום העירוני. הסיירת פועלת 24 שעות ביממה וכוללת למעלה מ-30 סיירים, יוצאי יחידות קרביות, 4 רכבי סיור וניידת שיטור משולב, אשר עובדים בשיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל למניעת אירועי פשיעה. במרוצת השנים, הפכה הסיירת כתובת ראשונה לתושבי העיר, במתן מענה מיידי וראשוני לפניותיהם ולאירועים שונים, ולזכותה נזקפים תפיסות על חם של חשודים בפריצה לבתי תושבים, כפי שאירע בשבוע שעבר באחד מבתי המגורים בעיר. סיירי הביטחון עוברים הכשרות לאורך השנה בנושאי הצלת חיים וירי וברשותם ציוד מתקדם להתמודדות ראשונית עם שריפות ותאונות דרכים.

מנתוני משטרת ישראל עולה שרעננה היא מהערים הבטוחות בישראל, כאשר במחצית הראשונה של 2011 חלה ירידה של 30% במספר עבירות פשיעת הרחוב, לעומת התקופה המקבילה. כן, חלה ירידה משמעותית במספר גניבות הרכב ומספר הפריצות לדירות מגורים ברעננה.

 

דילוג לתוכן