Search

עיריית רעננה מבקשת: "התאגדו בקבוצות גדולות וצמצמו את מספר המדורות"

רעננה נרתמת לשמירה על משאבי כדור הארץ, וממשיכה בהגשמת החזון הירוק גם בל"ג בעומר. גם השנה, כמיטב המסורת בשנים האחרונות, פועלת עיריית רעננה לעידוד קיומן של מדורות "ידידותיות" לסביבה, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

במכתב שהוציאה העירייה לצוותי החינוך להורי התלמידים וילדי הגנים, נקראו אלה להירתם למאמץ השמירה על כדור הארץ ומשאבי הטבע ולעודד עריכת מדורות שכבתיות וקבוצתיות.

"כעיר בת קיימא, שחרתה על דגלה את ערכי השמירה על כדור הארץ ומשאבי הטבע, אנו רואים בחג זה, הזדמנות נוספת להמשך העשייה הסביבתית המאפיינת את העיר ותושביה, בפעילות למניעת הנזקים הסביבתיים שיוצרות מדורות החג", נכתב. "אנו קוראים לכם, לעודד את ילדיכם לחגוג מדורות בחברותא, ולקיים מדורות כיתתיות, שכבתיות או בית ספריות, ובכך לחסוך בזיהום האוויר, שמסבה הבערת המדורות".

החלטה זו, הינה נדבך נוסף בהירתמות מערכת החינוך בעיר להגשמת החזון הירוק, הבאה לידי ביטוי בפעילות ההסברתית ותכניות לימוד התורמות להעלאת מודעות התלמידים, החל מהגיל הצעיר, לנושאי מיחזור, שמירה על הטבע והחי האורבאני, צרכנות נבונה ועוד.

 

דילוג לתוכן