Search

עיריית רעננה יוצאת במבצע למחזור פסולת אלקטרונית

תושבי העיר מוזמנים להשליך את הפסולת האלקטרונית שברשותם למכולות ייעודיות שהוצבו בעיר, ובכך לאפשר מחזור הפסולת ושימוש חוזר בתוצרים

לקראת פסח, וברוח אווירת החג יוצאת עיריית רעננה, בהובלת אגף חזות העיר בעיריית רעננה במבצע לאיסוף ומחזור של פסולת אלקטרונית מרחבי העיר.

במסגרת המבצע מוזמנים תושבי העיר להשליך את הפסולת האלקטרונית שברשותם לנקודות איסוף בעיר, בהן הוצבו מכולות ייעודיות.

המכולות יוצבו בשני מוקדים: סניף מע"ש – רחוב עציון 5 קריית אתגרים – רחוב היצירה 21 – חצר המשק והלוגיסטיקה.

כמו כן, לשירות התושבים ולנוחותם, מוצעת אפשרות לאיסוף הפסולת ישירות מבתי התושבים, בתיאום מראש עם המוקד העירוני בטלפון 107.

פסולת אלקטרונית כוללת בין היתר מסכי מחשב, מסכי טלוויזיה, טוסטרים, מכונות כביסה, תנורי חימום ועוד, המכילים רכיבי מתכת וחשמל.

ריכוז הפסולת האלקטרונית במכלים ייעודיים יאפשר מחזורה ושימוש חוזר בתוצרים, ותואם את היות רעננה עיר ירוקה בת קיימא שחרתה על דגלה את ערך השמירה על איכות הסביבה.

דילוג לתוכן