Search

עיריית רעננה זכתה לציון הגבוה במחוז מרכז בביקורת פיקוד העורף בנושא היערכות לחירום.

דו"ח הביקורת מתייחס לנושאים רבים ובהם: מטה החרום של העירייה ובו בעלי תפקידים מקצועיים המחויבים וערוכים לשעת חרום. בעלי התפקידים עברו השתלמויות ותרגולים והם משולבים עם ארגוני החרום במרחב; מערך המתנדבים של העירייה זוכה להתייחסות אוהדת במיוחד ומציין לטובה את המתנדבים, בהם בני נוער ומבוגרים (450 מתנדבים); לתוכנית המיגון הרשותית, המתייחסת למקלטים הפרטיים והציבוריים מעניק הדו"ח ציון גבוה תוך התייחסות לרמת התחזוקה המקצועית והיעילה; עוד עולה מהדו"ח כי ברמת המידע לציבור הרשות ערוכה היטב וכי ההיערכות להרחבת פעילות מוקד 107 בחרום עומדת בדרישות וערוכה כנדרש. ציון גבוה במיוחד זוכה פרק ההדרכה והתרגילים, הכולל השתלמויות מקצועיות להגברת המוכנות והידע; מערך הבריאות העירוני (מרפאות, בתי מרקחת ושירותים רפואיים) נמצא כשיר, תקין וערוך לשעת חרום וכך גם המערך הלוגיסטי הכולל טיפול במשבר מים.

בדברי הסיכום לדו"ח נכתב: "מדו"ח הביקורת ניתן להסיק כי הרשות ערוכה בצורה טובה מאוד לחירום בתחומי ההתגוננות. מתקיימת פעילות ענפה לקידום נושאי החירום בהובלת מחלקת הביטחון, ניכר כי תחום המידע לציבור ערוך ומוכן ברמה גבוהה, וכי הרשות יוזמת פעילויות רבות המקדמות את מוכנותה".

בהתייחסותו לדו"ח הביקורת אמר ראש העיר נחום חופרי: "מוכנות העיר לחרום היא עוד ביטוי למצוינות של עובדי העירייה ובראשם האחראים לביטחון העיר ותושביה. התוצאות החיוביות מעידות על האופן הרציני בו עובדי העירייה מתייחסים לנושא כל כך חשוב – ביטחון תושבי העיר. בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכל עובדיה המסורים של העירייה, בשמי ובשם תושבי רעננה".

דו"ח ביקורת פיקוד העורף לשנת 2010 מסתיים במלים: "יישר כוח על פועלכם עד כה".

 

דילוג לתוכן