Search

עיריית רעננה זכתה לדירוג האשראי הגבוה ביותר – AAA

חברת דירוג האשראי המובילה בישראל, "מעלות" החליטה ב-10 בנובמבר לדרג את מצבה הפיננסי של עיריית רעננה, בדירוג הגבוה ביותר: AAA . למעשה, העלתה החברה את דירוגה של העירייה מ:AA+ משנת 2009 ל:AAA., הודות לביצועים תקציביים טובים. מדובר בתחזית דירוג יציבה המתבסס על עומס החוב הישיר הנמוך של העיר, ביחס להכנסותיה התפעוליות, ואשר צפוי, להערכת החברה, לעלות במעט בשנים הבאות. כן ציינה החברה את ביצועי העבר החזקים מבחינת ניהול תקציבי, אשר כוללים עודף תקציבי ממוצע של 5.7 אחוז מההכנסות התפעוליות.

להערכת החברה, לרעננה רמת נזילות "חיובית מאוד" לשנת 2009. יתרות המזומן של העירייה מוחזקות בפיקדונות בבנקים ובאג"ח, בהתאם להנחיות משרד הפנים.

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכת החברה, כי לפי תחזית הבסיס שלה, בשנים הקרובות, רעננה תמשיך להציג עודף תפעולי משמעותי. יתר על כן, עקב ביקוש גבוה לדירות חדשות בעיר, מצפה החברה להרחבה הדרגתית בבסיס המס, אשר תתמוך בצמיחה בהכנסות מארנונה בטווח הבינוני.

ראש העיר, נחום חופרי: "העלאת הדירוג רעננה מצביע על האמון שזוכה לה רעננה באשר לפעילותה הכלכלית וזוהי תעודה נוספת המוכיחה כי רעננה היא העיר מספר אחת בישראל".

 

דילוג לתוכן