עיריית רעננה זכתה בפרס שר הפנים על ניהול כספי תקין לאחר שעמדה בקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הפנים. הפרס ניתן על הניהול הכספי בשנים 2014-2015, תוך התייחסות לפרמטרים שעיקרם: עמידה בנהלים לגבי ניהול התקציב, גירעון הרשות ביחס להכנסותיה ואחוז גביית הארנונה בהתאם לתקציב.

הפרס הוענק לעיריית רעננה כהוקרה על ניהול מיטבי של המערכת הכספית בעיר, הקפדה על כללי המנהל התקין וקידום רווחת התושבים, תוך הקפדה על המסגרת התקציבית.

זאב בילסקי, ראש עיריית רעננה: “ניהול תקציב תקין ואחראי נעשה בעיריית רעננה שלא על מנת לקבל פרס, אלא כחלק מהשקפת עולמנו הדוגלת בהתייחסות בחרדת קודש לכספי ציבור, וניהול תקין ומיטבי של כספים אלה. אני מברך על קבלת הפרס, נמשיך לשים עקרונות אלה בראש סדר העדיפות העירוני”.

את העירייה ייצגה בטקס הענקת הפרס שהתקיים ביום שני השבוע בבנייני האומה בירושלים, סגנית ומו”מ ראש העירייה, עו”ד סימה פרי, אשר מכהנת בעירייה כיו”ר ועדת הכספים.