(צילום: עיריית רעננה)

טקס חגיגי ומרגש, שנערך ביום ד’ האחרון 22.2.17, במוזיאון ארצות המקרא בירושלים, העניק שר הפנים אריה דרעי לראש עיריית רעננה, זאב בילסקי, תעודת הוקרה על זכיית עיריית רעננה בפרס שר הפנים לאחריות חברתית לשנת 2016.

העיר רעננה זכתה בפרס החשוב לאחר שעמדה בקריטריונים המחמירים לאחריות חברתית כפי שהוגדרו מראש בתהליך הפרס על ידי משרד הפנים ובכללם: אמנת השירות לתושב ומענה לפניות ציבור, נגישות ותפיסת הנגישות באופן רחב ומתקדם ברשות, עידוד התנדבות בקהילה ובניית קהילות, שיתוף הציבור בעשייה המוניציפאלית ושקיפות, היערכות למצבי חירום ואחריות חברתית במיקוד פנים: הארגון כארגון לומד, תהליכים ארגוניים וניהול ידע. כן צוינה העיר כמצטיינת בקריטריון “אמנת השירות” מבין כלל הרשויות שהתמודדו.

זו השנה השנייה שבה מוביל משרד הפנים את תהליך הפרס לקידום תחום האחריות החברתית ברשויות המקומיות, אשר מכוונת לעשייה יזומה, רחבה ויצירתית בתחום החברתי. במסגרת זו, תגדל מעורבותה של הרשות בטיפוח חברה אזרחית מעורבת ופעילה לטובת תושבי הרשות והחברה ככלל. יחד עם רעננה הגישו מועמדות לקבלת הפרס כ- 48 רשויות מכל רחבי הארץ, מהן הוכרזו הרשויות הזוכות בחלוקה לפי קטגוריית גודל כשהעיר רעננה נבחרה בין הזוכות מקרב הערים הגדולות.

ראש עיריית רעננה, זאב בילסקי: “אני גאה ונרגש על קבלת הפרס החשוב, המשקף ומבטא את האני מאמין של עיריית רעננה, המתנהלת באחריות חברתית במכלול מישורי פעילותה – הפנים והחוץ ארגוניים. אני מודה לעובדי העירייה המסורים, המפגינים כל אחד בתחומו, יצירתיות, יוזמה ומסירות והשירות לתושב הינו נר לרגליהם. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהעלות על נס את תושבי העיר כולה, המקיימים ערכים של ערבות הדדית, הכלה וקבלת האחר, כמו גם מעורבות אזרחית פעילה, והם – ברוחם ובמעשיהם הופכים את רעננה להיות עיר בעלת אחריות חברתית”.

שר הפנים, אריה דרעי: “לרשויות המקומיות השפעה ישירה על איכות חייו של התושב. לצד האתגרים הקיימים, חשוב שנציין את הרשויות המקומיות אשר פעלו באחריות חברתית ופיתחו חדשנות מוניציפלית למתן שירות מוניציפלי איכותי ביותר לתושב. בשנים האחרונות אנו רואים יותר רשויות שעומדות באמות מידה גבוהות של שקיפות ונגישות למידע ואנו מעודדים עוד רשויות לפעול כך. ניתן לזהות בין הזוכות מגוון רחב של מאפיינים- רשויות של מיעוטים, רשויות חרדיות ורשויות במעמד סוציואקונומי גם נמוך וגם גבוה״.