Search

עיריית רעננה הוכרזה כ"עירייה איתנה"

ביום ראשון השבוע (ה-16.3.14) הכריז שר הפנים, גדעון סער, על רשימת 24 הרשויות האיתנות בישראל ובתוכן עיריית רעננה.

חוק העיריות האיתנות קובע כי רשויות מקומיות אשר עומדות בקריטריונים מחמירים ויוכח כי התנהלותן מוכיחה אחריות בניהול ענייניה השוטפים והכספיים תהיינה זכאיות לפעול בצורה עצמאית תוך קבלת סמכויות ניהול נרחבות ללא צורך באישור שר הפנים כפי שנדרש מיתר הרשויות המקומיות. כך למשל, עיריות איתנות יהיו פטורות מאישור משרד הפנים בנושאים שונים שדרשו בעבר את אישור השר.

הצעת החוק שאושרה לאחרונה ע"י כנסת ישראל, החלה את דרכה עוד בשנת 2010, כהצעת חוק של ראש עיריית רעננה, זאב בילסקי, בעת שכיהן כחבר הכנסת ה- 18. בדיון שהתקיים בוועדת הפנים של הכנסת, בו הוחלט על אישורו לקריאה שניה ושלישית, הודה שר הפנים, גדעון סער לבילסקי על שיזם את החוק והוביל לכך שמשרד הפנים יתמקד בפיקוח על רשויות בהן הוא נדרש, ויעניק עצמאות ניהולית לרשויות שהוכיחו עצמן כראויות לכך.

ראש עיריית רעננה, זאב בילסקי: "תכנית ההתייעלות שהוכנה בחודשים האחרונים תבטיח שמירה על תקציב מאוזן. לאור המציאות הכספית המורכבת אליה נקלעה העירייה בשנת 2013, נעשה את המוטל עלינו וננהג בכספי הציבור בחרדת קודש למען תושבי רעננה. מדובר בבשורה חשובה ומשמעותית לעיריית רעננה".

 

דילוג לתוכן