Search

עיריית רעננה גיבשה הסכמה עקרונית עם ועד הורי גני הילדים למערך האבטחה החדש בגנים בעיר.

עיריית רעננה הציגה בימים אלה את מערך האבטחה החדש לגני הילדים בפני נציגות ועד הורי גני הילדים וגיבשה איתן הסכמה עקרונית לתוכנית, אשר תופעל עד סוף שנת הלימודים תשע"א. על-פי התוכנית יישארו על כנם מאבטחים ב – 26 גני ילדים באשכולות הגנים. בשאר גני הילדים יוחלפו, באופן הדרגתי, המאבטחים בשומרי סף. בנוסף, במטרה להגדיל את תחושת הביטחון בגנים, תפעיל העירייה שתי מערכות אבטחה תומכות, האחת של מאבטחים-חובשים ממונעים על קטנועים, והשנייה -מערכת אבטחה טכנולוגית חדשנית של טלוויזיה במעגל סגור, המשדרת ישירות מגני הילדים אל המוקד העירוני ותצטרף אליה מערכת התראה חדשנית נוספת המיועדות, בין היתר, לוודא נעילת שערי הגן.

מערך האבטחה החדש גובש על ידי גורמי הביטחון העירוניים לאחר מספר פגישות עם מיכל הירש-נגרי, מנהלת אגף החינוך, צוותי מחלקת הגנים, הסייעות בגני הילדים ונציגות ועד ההורים וזאת כדי לענות בדרך המיטבית על צרכי הביטחון של גני הילדים. תוכנית האבטחה שגובשה קיבלה, כאמור, את הסכמתן העקרונית של נציגות ועד ההורים והיא נותנת מענה ראוי לכל הנושאים שהועלו על ידן.

נחום חופרי, ראש העיר קידם בברכה את בחירת ועד גני הילדים וציין "זהו מהלך חשוב, שחיכינו לו זמן רב. אנו רואים בוועד ההורים שותף חשוב ומרכזי לדיון, תיאום וגיבוש נושאים מערכתיים שונים הנוגעים לגני הילדים. בראש וראשונה חשובה לנו השותפות עם ההורים בגיבוש תוכנית האבטחה המיטבית לילדי העיר. אני מברך על עמדתן החיובית של נציגות הועד למערך האבטחה החדש ובטוח שבהסכמה משותפת אכן נצליח להבטיח את שלומם וביטחונם של ילדי העיר".

מנכ"ל העירייה, אבי לאופר, ציין כי המהלך יופעל בהדרגה וזאת כדי לאפשר היערכות לשנת הלימודים הבאה. בשלב הבא יופעלו בגני הילדים שומרי סף בשעות הבוקר לביצוע סריקות הביטחון וקבלת הילדים לגן. כן הוסיף כי העירייה מתחילה כבר עתה בגיוס כח האדם למשימות האבטחה השונות בגני הילדים, אשר יוכשר ויודרך על-ידי מחלקת הביטחון העירונית.

דילוג לתוכן