Search

עיריית רעננה בשיתוף תיכון "אוסטרובסקי" מארחים את התחרות הארצית לרובוטיקה – רובונר 2011.

עיריית רעננה ותיכון "אוסטרובסקי" יארחו את התחרות הארצית לרובוטיקה – "רובונר 2011" שתיערך ביום רביעי, 2.3.2011, בהיכל הספורט העירוני.

האירוע יוקדש לקידום המודעות לבעלי צרכים מיוחדים וחשיפת הדור הצעיר לחידושים טכנולוגיים. התחרות נערכת זו השנה השלישית ברציפות ברעננה, כחלק מתפישת ראש העיר, נחום חופרי, המאמין בקידום לימודי המדעים והרובוטיקה ובמצוינות בחינוך.

התחרות נערכת בחסות עיריית רעננה ומשרד החינוך, בארגון אגף החינוך העל-יסודי ועופר בן-יוסף, מורה לרובוטיקה בתיכון "אוסטרובסקי", ובמעמד ראש העיר.

בתחרות ישתתפו נבחרות רובוטיקה מעשרות בתי ספר על-יסודיים בישראל, בהם נבחרת הרובוטיקה של תיכון "אוסטרובסקי" המשתתפת בתחרות בפעם העשירית ברציפות, וזכתה במקומות הראשונים בארץ בתחרויות "רובונר" ובתחרות בינלאומית המתקיימת, כל שנה, ב"טריניטי קולג'", בקונטיקט, ארצות הברית.

המשימה העיקרית והמאתגרת השנה היא בניית רובוטים אוטונומיים – "מלצר", המסוגלים לאתר צלחת מזון בדירת מגורים, ולהגישה לאדם היושב בכיסא גלגלים, כחלק מקידום המודעות לבעלי צרכים מיוחדים. בתחרות "מלצר" יטלו חלק תלמידי הרובוטיקה בשכבת י"א בתיכון "אוסטרובסקי". בנוסף יתחרו התלמידים בבניית רובוט עצמאי, הנע במבוך דמוי דירת מגורים, לאתר מקור אש ולכבות אותו בנשיפת מים או בסיוע מדחף. בתחרות זו יתחרו תלמדי הרובוטיקה משכבת י"ב בתיכון "אוסטרובסקי".

בתחרות ישתתפו רובוטים מתיכון ג'את באום-אל-פאחם שבנייתם לוותה על ידי תלמידי הרובוטיקה של תיכון "אוסטרובסקי". כמו כן יוצגו ארבעה רובוטים מהמגזר הערבי.

כמו כן ישתתפו אנשי המינהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, מפקחים בתחום הטכנולוגיה, הנדסת מכונות ומערכות ייצור ממוחשבות במשרד, אנשי אגף החינוך בעיריית רעננה, הנהלת תיכון אוסטרובסקי, שופטים ואורחים.

התחרות מתקיימת בפיקוח ובאישור "טריניטי קולג'" בארצות הברית ומהווה חלק מהתחרות הבינלאומית המתקיימת מדי שנה בארה"ב. כללי התחרות בישראל, זהים לכללי התחרות הבינלאומית.

 

דילוג לתוכן