לרגל חג השבועות המחובר לשבת פרסמה המועצה הדתית קובץ תחת הכותרת: “מדיני עירוב תבשילין – לקראת חג השבועות שחל ביום שישי”.