Search

עיכובים בביצוע הקמת המקווה החדש במזרח העיר.

זה כבר זמן מה שגורמי התכנון באגף ההנדסה בעירייה ומשרד האדריכלים שנשכר לצורך הכנת המכרז סיימו את עבודם והגישו את טיוטת המכרז לאישור מהנדס העיר. לא רק זאת אלא הגדיל לעשות מהנדס העיר ואף הוציא את המכרז במסגרת החברה למשק ולכלכלה על מנת לקבל אישור שהסכום המתוקצב לפרוייקט אכן תואם למחירי השוק דהיום.

ולמרות כל האמור לעיל, תחילת עבודות הבניה שהיו אמורים להתחיל בספטמבר מתעכבות כבר למעלה משלושה חודשים. חברי הרשימה הדתית המאוחדת שדחפו להקמת המקווה ללא לאות זעמו על העיכובים עד שהתברר כי מי שמערים קשיים על ביצוע הפרוייקט הוא משרד הדתות שמבקש עוד ועוד הבהרות ומסמכים ולמעשה לא מאפשר את תחילת העבודות.

סגן ראש העיר יואל עזרזר ומהנדס העיר אמורים להיפגש עם הנהלת משרד הדתות כדי להבין אם מדובר בסך הכל בנסיון מצד משרד הדתות לדחות את תקציב בניית המקווה לשנת התקציב הבאה או שמא החליט משרד הדתות לבטל את התקציב שאושר בעבר.

 

דילוג לתוכן