פרויקט התחדשות עירונית נחשב לפרויקט היכול להטיב רבות עם הדיירים והרשות המקומית גם יחד. הרעיון שעומד מאחריו הוא הריסת שכונה ישנה בעלת תשתיות מוזנחות ואשר יש בה בתי מגורים ישנים, ובניית אחרת, חדשה ומודרנית תחתיה.

הרשות מרוויחה הקמת מגדלי דירות ואכלוס תושבים חדשים המזרימים דם חדש למקום. הדבר תורם רבות להתפתחותה. הדיירים מקבלים דירות חדשות עם מעליות, וכן, תשתיות עירוניות וציבוריות מודרניות ובין היתר: מבני ציבור, גני שעשועים, פארקים ציבוריים ועוד. העניין הוא, שמדובר על תהליך ארוך ומורכב שחייב ליווי של בעלי מקצוע שונים כולל עו”ד התחדשות עירונית. הוא יכול ללוות כל צד. את הרשות, את הדיירים וגם את הקבלנים הזוכים בעבודה.

ליווי בעלי בתים

הדיירים הינם, למעשה, האנשים אשר הכי פחות מבינים בנושא ואשר צריכים לקבל מידע והסברים על התהליך. מדובר על נקודה חשובה בחייהם ועל תהליך אשר במסגרתו הם אמורים למסור את דירתם הישנה, למצוא דירה חלופית בשכירות ולחכות מספר שנים עד לקבלת החדשה. יש בכך הרבה סיכונים ואי ודאות. התהליך קשור במילוי טפסים, בתשלומים ובמסמכים מורכבים שונים שאין להם מושג בהם. עוד התחדשות עירונית  יכול לסייע לכל אחד מהם בכל שלב וללוותם החל מהרגע בו הם נדרשים לפרויקט ואמורים לקבל החלטות לגביו. החשיבות הינה מעשית אבל גם מספקת תמיכה נפשית, שכן, הם, לרוב, מחפשים דמות סמכותית שניתן לסמוך עליה.

PIXABAY

טיפולים בפועל

בפועל, הוא יבצע עבורם פעולות רבות. יבדוק את נושא ההתקשרות, ילווה אותם בעת מסירת הדירה הישנה, יקבל ערבויות בעת המסירה, יבדוק עבורם נושאי שכירויות, יבדוק נושאי משכנתאות וליווי פיננסי, ינהל בשמם משא ומתן מול הרשות ו/או החברה הבונה, ידאג שסעיפים חשובים בהסכם יירשמו לטובתם, ילווה את הבנייה, יבדוק עמידה בהסכם של הרשות/החברה הבונה ועוד, ירשום בטאבו את הדירות החדשות לאחר קבלתם וכדומה. טיפול אחר שלו הוא מול דיירים סרבנים אשר מסרבים ליטול חלק בו, או אחרים אשר מתווכחים על גובה בתמורה שהם מקבלים. כל אלו הם נושאים רגישים שיש לטפל בהם. יש נושאים אשר עלולים לעכב את הפרויקט או אשר ימנעו את הוצאתו לפועל.

ליווי הרשות המקומית

עו”ד התחדשות עירונית יכול לסייע רבות גם לרשות המקומית עצמה. הוא יכול ללוות אותה מבחינה משפטית בעת הכנת התכנית, יכול לסייע להוציא את המכרזים אל הפועל. יש צורך להיות בקשר עם מנהל מקרקעי ישראל, משרד השיכון, רשות העתיקות ומוסדות תכנון ורישוי נוספים. בנוסף, הוא יכול לייצג אותה מול הזכיין ועוד. כך שהמטלות שבהן הוא מטפל מתאימות לכל הצדדים ולאורך כל התהליך. במהלך תהליכים מורכבים אלו עלולים להיווצר מכשולים רבים ויש צורך לדעת לפרקם על ידי משא ומתן ובשיחות. רק במקרים קיצוניים נוהגים ללכת לבתי משפט ואחת הסיבות לכך היא משך הזמן הניכר הנדרש לדיונים משפטים כאלו.