Search

עוברים לאנרגיה סולארית ומגדילים את הכנסות העירייה.

רעננה הידועה כעיר מובילה בישראל בתחום "עיר ירוקה" חתמה בימים אלה על מכרז להשכרת גגות ב 20 אתרים בעיר לשם הקמת מתקנים פוטו-וולטאים בגודל של 50 KWP כל מתקן כאשר לכל אתר שטח גג של לפחות 500 מטר רבוע.

במכרז זכתה חברת ברימאג מערכות בע"מ אשר תקים ותפעיל במשך עשרים שנה 20 מתקני ייצור חשמל על בסיס תאים פוטו-וולטאים שאותו תמכור לחברת החשמל. חברת ברימאג תשלם שכירות לעיריית רעננה בסדר גודל של 600 אלף שקל לשנה עבור 20 אתרים אלו.

האתרים כוללים את מרבית בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים העירוניים ברעננה כמו גם אולמות ספורט, מרכזים קהילתיים ועוד מתקנים עירוניים. הרישמה המקורית בעת פרסום המכרז התייחסה ל 32 אתרים אך חלקם לא אושרו עדיין על ידי חברת החשמל. באם יאושרו אתרים נוספים צפויה ההכנסה השנתית לעירייה לגדול אף היא.

סעיף פיקנטי בהסכם מחייב את היזם להפעיל בכל אתר עמדת מחשב שתאפשר לקהילת בית הספר או המתקן העירוני אפשרות לצפות און ליין בנתוני התחנה כגון נתוני צריכת חשמל וייצור חשמל יומיים.

מועצת העיר אישרה את פרטי ההסכם בישיבתה האחרונה וכעת מחכים לאישור משרד הפנים. יש לציין כי הזמן משחק כאן תפקיד מרכזי משום שבסוף נובמבר תם האישור שחברת החשמל נתנה ליזמים בתחום זה לרכישת חשמל במחיר קבוע ואם ההסכם לא יכנס לתוקף עד תאריך זה חברת החשמל לא תהיה מחוייבת לשלם את הסכום שעליו התבסס היזם.

 

 

דילוג לתוכן