Search

עדלאידע ,קריאת מגילה לכוווולם וקריאת מגילה לנשים ע"י נשים: ארועי פורים ברעננה עברו בהצלחה רבה.

מזג האוויר הנפלא גרם לאלפי אנשים לצאת מהבית ולצפות בעדלאידע המסורתית ברעננה. נושא העדלאידע היה "סיפורי התנך", כל בית ספר בחר את אחד מסיפורי התנך והציג אותו דרך תלמידים הלבושים בהתאמה או דרך עגלה הנושאת מיצג עליה. בתי הספר השונים הציגו את קריעת ים סוף, דוד וגולית, שבעת המינים, כיבוש יריחו, בריאת העולם ןעוד מיצגים יפהפיים. רחוב אחוזה היה שרוי באווירה של חג ושמחה.

אך ברעננה פורים אינו מסתכם בעדלידע יפה ככל שתהיה. בליל פורים התקיימה באולם האירועים של בית הכנסת לכו נרננה "קריאת מגילה לכווולם" לציבור הדתי ולציבור שאינו פוקד בדרך קבע את בתי הכנסת. אולם השמחות של לכו נרננה היה מלא עד אפס מקום. משפחות שלמות באו להקשיב לקריאת המגילה המסורתית שאותה הנחה הרב יעקב מאיר רב קהילת לכו נרננה, ראש העיר נחום חופרי וסגנו אריה פרידמן כיבדו את הארוע בנוכחותם.

בבית הכנסת "כינור דוד" ובבית הכנסת "אהל ארי" התקיימה קריאת מגילה לנשים על ידי נשים. שני המיניינים היו מלאים מלמעלה מ 600 נשים האומרות: החג הזה הינו חגה של אסתר ובזכותה נגאל עם ישראל מעצת המן ולכן חשוב לנו לשמוע את קריאת המגילה על ידי אישה.

ביום ראשון בבוקר רחובות רעננה מלאו אנשים המברכים זה את זה ב"פורים שמח" ומעבירים משלוחי מנות איש לרעהו.

בבוקר פורים התקיים לראשונה בחג עצמו, עוד אירוע של "קריאת מגילה לכווווולם". בשעה 11:30 בבוקר גדשו מאות את אולם בית הנוער המרכזי שם מתפללת קהילת "כינור דוד" לקריאת מגילה מאוחרת אשר מטרתה לאפשר לכל המאחרים להשכים לאחר חגיגות הפורים בלילה להגיע לקריאה במניין כמו גם להטמיע הרגל של קריאת מגילה ביום לציבור הרחב שאינו בקיא במצווה זו ביום הפורים עצמו. גם הפעם קהל רב מילא את אולם בית הכנסת והקריאה נעשתה בהנחייתו של הרב צבי קורן רב קהילת כינור דוד.

בשבוע שקדם לחג, כמדי שנה, קיימו תלמידי התיכונים הדתיים השונים "הכתרות פורים" ישיבת בני עקיבא, אמי"ת מדעי טכנולוגי, רננים – כולם כולם קיימו את הטקס הבית ספרי המנוהל על ידי תלמידי השמינית של הכתרת רב פורים וקיום "נהפוך הוא" הלכה למעשה – אשר ישלטו התלמידים המה במוריהם…

גם תנועת הנוער קיימו את שוק הפורים המסורתי. בבני עקיבא ארגנו חניכי שבט "נעלה" אירוע שמשך המוני חניכים שנהנו ממתקני מתנפחים, פינת איפור, עגלת קניות החליפה את מונית הכסף אך עשתה את אותה עבודה – שאלות טרוויה בשרשרת ומתקנים רבים נוספים. כרגיל בבני עקיבא, הכסף שהרוויחו יופנה למטרות חברתיות – והפעם מימון מחנה הקיץ לחניכי התנועה שאין באפשרותם לממן את המחנה.

אין ספק שברעננה מקיימים בכל שנה ושנה – "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר".

 

דילוג לתוכן