Search

עבודות התשתית בשכונה החדשה 'נווה זמר' יוצאות לדרך!

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רעננה חתמה השבוע על ההיתר לביצוע עבודות התשתית והפיתוח לכל מרחב שכונת 'נווה זמר'. המדובר בעבודות משולבות שיבוצעו על ידי החברה הכלכלית לפיתוח רעננה ותאגיד מי רעננה והן יכללו פריצת דרכים וסלילה, ביצוע מערכות ניקוז, הנחת צנרת מים וביוב, הכנות לתשתיות תאורה ותקשורת ועבודות פיתוח שונות בשטחים הציבוריים בתחום השכונה. במסגרת עבודות אלה, יבוצע גם פיתוח בצמוד למבני המגורים שיאוכלסו, ככל שיהיו כאלה בשלב זה.

עבודות הפיתוח צפויות לצאת לדרך בימים הקרובים.

שכונת 'נווה זמר' הינה השכונה החדשה הגדולה ביותר בתולדות רעננה והיא צפויה לכלול כ-3,500 יחידות דיור, שייבנו בצפון רעננה: שליש מהדירות עשויות להתאים לזוגות צעירים ויהיו בשטח של עד 85 מ"ר ואילו היתר יהיו דירות בתמהיל מגוון. שטח התוכנית הינו 836 דונם בבעלויות פרטיות. התכנית גובלת בציר ויצמן מדרום, שכונת קריית שרת ממערב, שכונת רסקו ממזרח ושטחים פתוחים בעלי ייעוד נופש מטרופוליני מצפון. התכנית כוללת שטחים למטרות ציבוריות, מרכז מסחרי, כיכר עירונית והרחבת שטחי הספורט של העיר.

דילוג לתוכן