Search

סקופ דתילי – 18.8 טקס מסירת מקווה מזרח העיר למועצה הדתית.

באיחור קל הסתיים בנייתו של מקווה הטהרה החדש במזרח העיר ובי"ב אלול, ה 18 לאוגוסט 2013 תעביר מחלקת ההנדסה של העירייה את המקווה לרשות המועצה הדתית ובתוך זמן קצר לאחר מכן יחל תפעולו השוטף של המקווה. האירוע יתקיים במעמד רב העיר יצחק פרץ, ראש העיר נחום חופרי, מנכ"ל משרד הדתות אלחנן גלט, יו"ר המועצה הדתית הרב בן ציון בליצקי וראשי הרשימה הדתית בעירייה.

בניית מקווה הטהרה הממוקם בסוף רחוב דוד אלעזר פינת רבוצקי 74, החל באוגוסט שעבר ונמשך כשנה. המקווה נבנה על ידי החברה הירושלמית "טוהר מקוואות" ותוכנן כשלב א' עם בור אחד בלבד כשבעתיד יהיה ניתן להרחיב את המבנה ולהוסיף בור נוסף. עלות בניית המקווה עמדה על 1.5 מליון שקל מתוכם כ 1.2 מיליון שקל מכספי משרד הדתות ו 300 אלף שקל מתקציב הפיתוח של העירייה.

מהרשימה הדתית נמסר כי בתחילת הקדנציה, לאחר שנים שבהם התעכב הנושא בשל בדיקת אפשרויות שונות שלא נשאו פרי, סוכם בין ראש העיר והרשימה הדתית כי העירייה תקים את המקווה בתקציב משרד הדתות ובתוספת תקציב עירוני לשדרוג המקווה מהסטנדרט הממשלתי. גם לאחר אישור התב"ר בעירייה וקבלת כל האישורים הנדרשים חלו עיכובים רבים שנבעו מכך שמשרד הדתות דחה את הפרויקט משנת תקציב אחת לשנייה.

חבר המועצה אריה פרידמן שכיהן כסגן ראש העיר בעת ההחלטה על הקמת המקווה במתכונתו הנוכחית, החלטה שהביאה לידי מימוש את בניית המקווה, אמר לדתילי-רעננה: "אנו גאים בעובדה שהגשמנו עוד הבטחה שהבטחנו לציבור הבוחרים שלנו. יש לציין כי כרגע מדובר בסיום בנית שלב א' של המקווה. השיקול המרכזי היה שראשית נפתור בעיה מידית של מקווה נגיש במזרח העיר בלילות שבת וכעת, כשפתרנו את הבעיה הזו, נתרכז בהרחבת המקווה ובשדרוגו לשני בורות רחצה. הקמת המקווה הינו הישג נוסף לרשימה הדתית וחשוב יותר – לציבור הדתי ברעננה".

 

דילוג לתוכן