Search

סקופ דתילי רעננה: שימרו את התאריך – טקס הפתיחה למקווה מזרח העיר.

בניית מקווה הטהרה במזרח העיר שהחלה באוגוסט שעבר מסתיימת בימים אלה. לכתבנו נמסר כי השבוע החלו להתקין את הכלים הסניטריים במקווה ובתוך שבועות ספורים יסתיים תהליך הבניה.

המקווה שנבנה על ידי החברה הירושלמית "טוהר מקוואות" תוכנן כשלב א' עם בור אחד בלבד כשבעתיד יהיה ניתן להרחיב את המבנה ולהוסיף בור נוסף. בתמונות המצורפות ניתן לראות את תחילת העבודות שהחלו במהלך אוגוסט שעבר ותמונת המקווה נכון להיום לקראת השלמת הבניה.

ממשרד מהנדס העיר נמסר כי אירוע הפתיחה מתוכנן להתקיים ב 18 ליולי עת תעביר העירייה את המקווה לרשות המועצה הדתית ובתוך זמן קצר לאחר מכן יחל תפעולו השוטף של המקווה.

דילוג לתוכן