עיריית הוד השרון ביטלה את תוכניתה לפתוח חטיבת ביניים לבנות דתיות בעיר מאחר וחטיבת הביניים “תמר” לא קיבלה את אישור משרד החינוך.

לפני כחצי שנה נודע כי קיימת תוכנית להקמת חטיבת ביניים לבנות במסגרת הממלכתית דתית בהוד השרון. התוכנית התקבלה בהרמת גבה לאור העובדה שבעיר קיים רק בית ספר יסודי אחד המשתייך לזרם הממלכתי דתי, “שילה”, שבו מסיימות בכל שנה כ 30 בנות בלבד.

הקמת חטיבת הביניים תמר התפרשה כאיום על מוסדות לבנות הקיימים באיזור ובעיקר אמי”ת רננים ברעננה ותיכון הראל בכפר סבא. ראשי מערכת החינוך בערים אלה ניסה לברר עם חי אדיב ראש עיריית הוד השרון מה משמעות פתיחת החטיבה בעיר שאין בה מספיק בנות אפילו לכיתה אחת בשיכבה אך נתקלו בחוסר תגובה מאחר ואדיב התעקש על פתיחת המוסד החדש.

לכתבתנו נודע כי במשך חודשים נדון הנושא במשרד החינוך ולאחרונה הוציא המשרד החלטה סופית לעיריית הוד השרון שלא יאשר את פתיחת בית הספר. לאור החלטה הודיע מנכ”ל עיריית הוד השרון כי בשלב זה בוטלה היוזמה לפתיחת החטיבה.

צילום: דוברות עיריית הוד השרון.