Search

סקופ דתילי – מכרז המקווה החדש יתפרסם בשבוע השני של יולי.

סגן ראש העיר אריה פרידמן, חבר המועצה יואל עזרזר שיתמנה לסגן ראש העיר בתחילת יולי ומהנדס העיר נפגשו לאחרונה על מנת לסכם פרטים אחרונים לקראת היציאה למכרז לו מחכים רבים מתושבי רעננה כבר שנים רבות – בניית המקווה החדש במזרח העיר.

הפגישה התקיימה לאחר שגורמי התכנון מאגף ההנדסה ומשרד האדריכלים שנשכר לצורך הכנת המכרז סיימו את עבודם והגישו את טיוטת המכרז לאישור מהנדס העיר. נבחרי הציבור מהרשימה הדתית העירו את הערותיהם והמכרז יצא לדרכו מיד עם סיום התיקונים למפרט הבניה.

כזכור, לפני מספר חודשים דיווחנו כי הוקמה התארגנות של מספר גורמים מקהילות "אוהל ארי" ו "שבטי ישראל" לגיוס כספים לשדרוג רמת הגימור של המקווה. המתרימים מקווים כי יאספו סכום שיאפשר גם הקמת בור שני למקווה החדש. יש לזכור כי תקציב משרד הדתות מיועד להקמת מקווה בגודל וברמת גימור סטנדטית. עיריית רעננה מוסיפה תקציב להגדלת שטח המקווה ולביצוע ברמת גימור המקובלת במבני ציבור שהעירייה בונה. התקציב הנוכחי מאפשר לעיריה להקים מקווה קטן (בור אחד) ועיצוב של מבנה ציבור. ההתארגנות החדשה נועדה לגייס כספים לשדרג את המקווה לגדול (2 בורות) ולעצבו בעיצוב מפואר ומודרני אשר ימשוך נשים דתיות וחילוניות כאחת ממזרח וממערב העיר.

סגן ראש העיר אריה פרידמן: "מאחר ולא נאסף עדיין סכום שיאפשר לנו להקים את המבנה המשודרג, ביקשנו, יואל עזרזר ואנוכי, ממהנדס העיר לתקן את מפרט החומרים כך שיאפשר מספר אופציות של רמת גימור וכן אופציה לבניית 2 בורות. המכרז שיצא יאפשר לנו לעמוד מצד אחד בלוח הזמנים להקמת המקווה שחייב להתחיל בקיץ זה וזאת על מנת שנוכל למלא את בורות המים בגשמי חורף תשע"ב ופתיחת המקווה בזמן – יוני 2012. מצד שני התיקונים שהכנסנו למכרז יאפשר להחליט לאיזה אופציה הולכים בשלב מאוחר יותר בזמן שתהליך גיוס הכספים יגיע לשיאו".

 

דילוג לתוכן