Search

סקופ דתילי – יורחבו שעות וימי הרחצה הנפרדת בבריכה העירונית.

בימים האחרונים מופץ בקרב הציבור הדתי ברעננה מייל המפנה את המעוניינים לעצומה המבקשת להרחיב את שעות וימי הפעילות של הרחצה הנפרדת בבריכה העירונית.

סגן ראש העיר אריה פרידמן: "בשבועות האחרונים אני נמצא בדיונים מול מנהלי הבריכה העירונית לגבי הצורך של הציבור הדתי בהרחבת השעות והימים של הרחצה הנפרדת וזאת לאור העובדה שלאחרונה הסתיים שלב ב' של בניית הבריכה העירונית הכוללת כיום שלוש בריכות לעומת בריכה אחת עד כה. השבוע עירבתי את ראש העיר נחום חופרי בנושא וסיכמנו על הרחבת שעות הפעילות וכן על תוספת של ימי פעילות במשך השבוע. המתווה של הסיכום הינו –

בימי ראשון יוקדשו לרחצה הנפרדת כל הבריכות הקיימות במרכז: 

נשים 15:30 – 18:45 בשתי הבריכות הגדולות ומ 19:15 בבריכה הלימודית עד 23:00.

גברים 15:30 – 18:45 בבריכה הלימודית ומ 19:15 עד 23:00 בשתי הבריכות הגדולות.

המתקן של הבריכה הלימודית, בריכה מקורה ומחוממת, הוא מבנה סגור בעל כניסה שונה מהבריכות הרגילות. הכניסה הראשית לבריכה העירונית היא מרחוב יאיר ולעומת זאת הכניסה לבריכה הלימודית – מרחוב ויצמן. חלונות המבנה יכוסו בווילונות ויאפשרו בידוד מהבריכות האחרות.

התחלופה בין הנשים והגברים בימי א' תתבצע בהפרש של חצי שעה שיאפשר החלפת בריכות בצורה מכובדת ונאותה ובהפרדה מגדרית מוחלטת.

כעת אנו דנים על מספר ימים נוספים בשעות הערב בבריכה הלימודית. כאמור, הכניסה לבריכה זו היא נפרדת מהבריכות האחרות ובעת הורדת הווילונות ייוצר חיץ מוחלט בין הפעילות המעורבת המתקיימת בהם לבין הרחצה הנפרדת שתתקיים בבריכה הלימודית".

במקביל לפעילות של סגן ראש העיר, הופצה ברעננה העצומה הבאה:

"הבריכה העירונית מקסימה, והשנה אף הוכפלה בגודלה ונוספו עוד שתי בריכות ענקיות במתחם אך השעות לשחיה נפרדת מסתכמות בשעות מועטות בימי ראשון בלבד – נשים 15:30-19:00, גברים 19:30-23:00.

ידוע לנו שבבריכות ברמת השרון ובכפר סבא יש שעות נפרדות רבות יותר מאשר ברעננה. נאמר לנו ע"י אנשי עיריה שנראה שלציבור הדתי לא ממש אכפת…

אנחנו רוצים לעורר את ענין הציבור שאכפת לו ולעודד את העיריה לתת שעות נפרדות נוספות. אם אתם בענין – אנא שילחו מייל זה לאחרים!!!"

כתובת האתר לחתימה על העצומה הינה :

https://www.petitions24.com/separate_swimming_hours_at_iriat_raanana_pool

סגן ראש העיר מסכם: "בקרוב נדווח על הימים הנוספים שבהם תתקיים רחצה נפרדת אך חשוב להפיץ את המודעות לנושא כדי שלא נתבזה ולאחר מאבק על שעות וימים נוספים – לא יגיע קהל לפעילות של הרחצה הנפרדת".

 

 

דילוג לתוכן