Search

סקופ דתילי – התקדמות משמעותית בהקמת המקווה במזרח העיר.

התקדמות משמעותית בהקמת המקווה במזרח העיר לאחר שאגף ההנדסה של העירייה סיים את תכנון המקווה ואת הכנת המכרז להקמתו. המכרז צפוי להתפרסם בחודש-חודשיים הקרובים. המקווה המתוכנן יקום במתחם שנמצא בסוף רחוב דוד אלעזר במזרח העיר.

בתקציב הפיתוח של עיריית רעננה שהתפרסם באתר האינטרנט של העירייה מופיע תב"ר (תקציב בלתי רגיל) מס. 1219 עבור "מקווה במזרח העיר" המתוקצב ב 1.5 מליון שקל לשנים 2011 ו 2012. בשנה הנוכחית מתוקצב המקווה ב 1.2 מיליון שקל מכספי משרד הדתות ובשנה הבאה 300 אלף שקל מהיטלי השבחה.

מהרשימה הדתית המאוחדת נמסר כי בתחילת הקדנציה, לאחר שנים שבהם התעכב הנושא בשל בדיקת אפשרויות שונות עם תורמים כאלה ואחרים שלא נשאו פרי, סוכם בין ראש העיר והרשימה הדתית המאוחדת כי העירייה תקים את המקווה בתקציב משרד הדתות ובתוספת תקציב עירוני לשדרוג המקווה מהסטנדט הממשלתי. באוגוסט האחרון נפגשו גזבר העירייה וחבר המועצה יואל עזרזר עם נציגי שר הדתות וחידשו את תקציב המשרד לצורך הקמת המקווה (התקציב בוטל בשל הזמן שחלף מאז שהוקצה והיה צורך לחדש אותו).

בפגישה שהתקיימה לאחרונה סיכם ראש העיר נחום חופרי עם סגן ראש העיר אריה פרידמן וחבר המועצה יואל עזרזר, כי גמר ההקמה של המקווה ותחילת פעילותו מתוכנן לקיץ 2012 כך שהנחת אבן הפינה צפויה להתקיים במהלך הקיץ בשנה זו.

נציגי הרשימה הדתית המאוחדת גאים בהתקדמות הרבה שחלה בשנתיים האחרונות: "חידוש התקציב ותכנון המקווה לקח זמן משום שמשרד הדתות ביטל את התקציב והפעלנו את כל קשרינו לחדש אותו. יצויין כי זהו שלב א' בהקמת המקווה ובאם יהיה צורך ניתן יהיה להרחיבו ללא שום בעיה. זהו הישג נוסף לרשימה הדתית וחשוב יותר – לציבור הדתי ברעננה".

 

דילוג לתוכן