Search

סערה בישיבת מועצת העיר. האם פניה של מרץ לאופוזיציה??

ישיבת מועצת העיר שהתקיימה הערב (יום חמישי) החלה על מי מנוחות אך תוך זמן קצר דאגו חברי מועצת העיר מטעם מרץ להפר את השקט. העילה לפרץ הצעקות של נציגי מרץ היה תרגיל פוליטי מבריק שעשה להם ראש העיר נחום חופרי.

ראשית מעשה לפני כשבועיים בעת שנציגת האופוזיציה, מלי פולישוק, הגישה הצעה לסדר בנושא תחבורה ציבורית בשבת. ראש העיר וחברי הקואליציה, למעט מרץ, ביקשו לקיים הצבעה ולהוריד את ההצעה מסדר היום כפי שעושה הקואליציה אוטומטית לכל הצעה המועלת על ידי האופוזיציה. אולם הפעם דרשו חברי מרץ לקיים דיון בו יוכלו לתמוך בשינוי הסטטוס קוו ובהחלת תחבורה ציבורית בשבת. באם לא יתקיים דיון, איימו חברי מרץ, יצביעו נגד הסרת ההצעה מסדר היום ולמעשה יצביעו נגד הקואליציה. הצבעה מעין זו משמעותה אחת משתים – הוצאתם המיידית משורות הקואליציה על ידי ראש העיר או וויתור מצידו על הפרת המשמעת הקואליציונית תוך החלשה משמעותית במעמדו של ראש העיר.

על מנת למנוע קיום של אחת האופציות ישב ראש העיר עם מלי פולישוק והגיע איתה לסיכום. ההצעה לסדר תמשך על ידה ולא תעלה להצבעה. במקביל יכריז ראש העיר על הקמת צוותי היגוי בשני נושאים. הראשון – בתחום פתרונות דיור לזוגות צעירים, והשני – יחסי דתיים וחילונים ברעננה.

עם העלאת הנושא בישיבת המועצה, כשנוכחו חברי מרץ כי פולישוק אכן מושכת את הצעתה גילו כי למעשה נותרו ללא יכולת תגובה. מצד אחד לא מתקיים דיון ואינם יכולים להביע את דעתם השונה מדעת הקואליציה ומצד שני גם לא מתקיימת הצבעה ואינם יכולים להצביע נגד הסטטוס קוו. המלכוד שמצאו את עצמם גרם להם לאבד עשתונות ולשכוח את מעמדם כחברי מועצת עיר. דבריו של ראש העיר הופרעו בצעקות בוטות מצד חברי מרץ שאף כינו את הסיכום של ראש העיר עם פולישוק כשוחד שקיבלה פולישוק מחופרי, דבר שגרם לפרץ של צחוק מצד שאר חברי המועצה. כששי אבן הלין על כך שראש העיר לא מקיים הצבעה היה מי שהזכיר לו את ישיבת ועדת התחבורה בה סירב לקיים הצבעה לאחר שנוכח כי כל חברי הועדה – חילונים ודתיים כאחד – מתנגדים להצעתו לתחבורה ציבורית בשבת.

לאחר מספר דקות של זעקות שבר וכשהתברר להם שאיש אינו מתייחס לטענותיהם, קמו כל חברי מרץ ממקומם ועזבו את ישיבת מועצת העיר לא לפני שהצהירו כי יגישו לקראת ישיבת המועצה הבאה הצעה לסדר מטעמם בדיוק באותו נושא. המשמעות של הגשת הצעה לסדר של סיעת קואליציה ללא הסכמת ראש העיר ושאר חברי הקואליציה הוא קרע בשורותיה. בעקבות זאת תוהים פרשנים פוליטיים מקומיים – "האם פניה של מרץ לאופוזיציה? והאם פניה של פולישוק לקואליציה?".

 

דילוג לתוכן